Thông tin Thông tin

Thông báo ôn thi tuyển công chức hành chính năm 2014
Tài liệu ôn thi tuyển dụng công chức
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2014 của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch được ban hành kèm Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 08/07/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu