VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
2 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
3 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
4 2352/STC-TCDN Về việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quý II năm 2018 20/06/2018
5 2316/STC-QLGCS xây dựng Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công 18/06/2018
6 71/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết sứa đổi một số nội dung Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 13/06/2018
7 6084/BTC-NSNN Một số khoản thu NSNN khi tính tăng thu NSĐP dành để CCTL theo quy định của Luật NSNN năm 2015 11/06/2018
8 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 08/06/2018
9 1443/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
10 1444/QĐ-UBND Công bố đơn giá bổ sung công tác trồng cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
11 1445/QĐ-UBND Công bố đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
12 1446/QĐ-UBND Công bố đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
13 1441/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/06/2018
14 1442/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/06/2018
15 1426/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 01/06/2018
16 2060/STC-TCDN Miễn lãi các khoản chậm nộp vế Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 01/06/2018
17 1395/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2018
18 1395/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/05/2018
19 2069/STC-TCHCSN Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính 30/05/2018
20 1976/STC-TCHCSN Báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, ước thực hiện cả năm 2018 24/05/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.277 kết quả.
của 64