VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
2 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
3 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
4 729/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 02-2018 28/03/2018
5 2378/UBND-VP Về việc cập nhật, bổ sung số liệu đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020 21/03/2018
6 145/2017/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 21/03/2018
7 967/STC-TCDN Tổ chức họp giao ban với Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước 21/03/2018
8 871 /STC-QLNS Về việc triển khai Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp các khoản phát sinh tại chợ cấp xã 20/03/2018
9 894/STC-QLNS Triển khai thông tư của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 14/03/2018
10 2850/BTC-QLCS Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018 14/03/2018
11 593/QĐ-UBND Về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 13/03/2018
12 19/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/03/2018
13 829/STC-QLGCS Đề nghị đăng tải trên trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/03/2018
14 12/2017/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều Bộ Luật hình sự số 100/2017/QH13 07/03/2018
15 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 07/03/2018
16 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ Luật Hình sự số 100/2015/HQ13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 07/03/2018
17 803/STC-QLGCS đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/03/2018
18 122/2017/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 06/03/2018
19 2086/BTC-KBNN ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định 05/03/2018
20 2170/BTC-KBNN hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới 05/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.203 kết quả.
của 61