VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 200/STC-TCDN Triển khai thông tư số 101/2017/TT-BTC ngày 04/10/2017 của Bộ Tài chính 17/01/2018
2 199/STC-TCDN Triển khai thông tư số 102/2017/TT-BTC ngày 04/10/2017 của Bộ Tài chính 17/01/2018
3 02/CT-UBND Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2018
4 05/QLG-THPTDB Tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2017 dự báo năm 2018 05/01/2018
5 53/UBND-VP Triển khai thông tư 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 04/01/2018
6 59/STC-QLNS Triển khai các văn bản hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2017 và kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách địa phương trên Tabmis 04/01/2018
7 14/STC-TTr báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 02/01/2018
8 05/STC-QLGCS Tập huấn triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 02/01/2018
9 3807/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 29/12/2017
10 17809/BTC-KBNN Hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới 29/12/2017
11 3768/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/12/2017
12 6234/KBNN-KTNN Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mục lục NSNN hạch toán, xử lý số liệu TABMIS trong thời gian chỉnh lý quyết toán NS 2017 29/12/2017
13 2731/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 29/12/2017
14 2715/QĐ-BTC Triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản 29/12/2017
15 17676/BTC-KBNN Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên Tabmis 27/12/2017
16 4682/STC-QLNS Triển khai thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 26/12/2017
17 136/2017/TT-BTC Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 22/12/2017
18 4596/STC-TCDN báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giao đoạn 2011 - 2016 21/12/2017
19 17304/BTC-KBNN Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm 21/12/2017
20 3662/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Điện, Lưu thông hàng hóa trong nước và Xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/12/2017
Hiển thị 1 - 20 of 1.130 kết quả.
của 57