VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 9505/BTC-NSNN Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 21/08/2017
2 140/BC-UBND báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 21/08/2017
3 2745/STC-QLGCS Triển khai Quyết định 2199/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung 2019/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh 14/08/2017
4 10377/BTC-CST Hướng dẫn về quản lý và sử dụng phí 11/08/2017
5 2192/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Điều chỉnh dự toán thu, chi NS 2017 địa phương năm 2017 11/08/2017
6 2144/QĐ-UBND Về việc công bố đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/08/2017
7 2199/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh 10/08/2017
8 2186/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định 161/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/08/2017
9 2663/STC-QLGCS Triển khai Quyết định 2103/QĐ-UBND Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị các phòng phục vụ hoạt động chung 08/08/2017
10 9765/BTC-ĐT Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 04/08/2017
11 2086/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh. 01/08/2017
12 79/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 01/08/2017
13 6670/HD-UBND về việc triển khai thực hiện công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/08/2017
14 2103/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/07/2017
15 9744/BTC-CST lệ phí cấp bản sao chứng từ gốc 26/07/2017
16 18/CT-UBND Về việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 26/07/2017
17 1751/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thay lĩnh vực: Thành lập hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền quyết định của uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/07/2017
18 229/HĐNN-VP Cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 24/07/2017
19 2464/BC-STC Tình hình giá cả thị trường và thực hiện công tác quản lý giá trong tháng 7 năm 2017 24/07/2017
20 75/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định mộ số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lực chọn nhà đầu tư 21/07/2017
Hiển thị 1 - 20 of 1.055 kết quả.
của 53