Chuyên Mục Chuyên Mục

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2018
Phát động phong trào thi đua năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 15-KH/ĐUS ngày 18/3/2015 của Đảng ủy Sở Tài chính ban hành Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc; Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020).
Hiển thị 1 - 15 of 26 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2