Đánh giá

Bùi Thị Mỹ

Văn thư

mybt@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Đánh giá

Bùi Văn Tuấn

Chuyên viên

tuanbv@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Đánh giá

Cao Thành Luân

Chuyên viên

luanct@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Đánh giá

Dương Đình Ngân

Phó chánh văn phòng

ngandd@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Đánh giá

Đặng Nguyễn Thiên Thu

Chuyên viên

thudnt@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Đánh giá

Đinh Công Thuỷ

Lãnh đạo phòng

thuydc@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Đánh giá

Đinh Phú Chí

Phó Trưởng phòng

chidp@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Đánh giá

Đỗ Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

trucdtt@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Đánh giá

Đường Ngọc Thảo

Chuyên viên

thaodn@sotc.baria-vungtau.gov.vn