Từ:
Đến:


STTNội dung
Số ký hiệu
Thời gian họp
Phòng họp
Người ký
Phòng Chủ trì
Tham dự
1 thẩm định phương án thoái vốn nhà nước và lựa chọn phương thức đấu giá để tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu  Thứ Sáu, 08:30:00 22/11/2019Phòng họp tầng 6Lê Thế ThờiPhòng TCDN 
2 Thư mời về việc xem xét, tạm bố trí nơi làm việc cho các Hội tại cơ sở nhà, đất số 17B2 đường Đào Duy Từ theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 239/TM-STCThứ Năm, 14:00:00 21/11/2019Phòng họp tầng 6Lê Ngọc KhánhPhòng Quản lý Giá-CSảnNơi nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường
Nơi nhận: Sở Xây dựng
Nơi nhận: UBND TP Vũng Tàu
3 Họp hội đồng thẩm định giá đất cụ thể ngày 20/11/2019 240/TM-HĐTĐGĐCTThứ Tư, 08:00:00 20/11/2019Phòng họp tầng 6Lê Thế ThờiPhòng Quản lý Giá-CSảnNơi nhận: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nơi nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường
Nơi nhận: Sở Tư pháp
Nơi nhận: UBND huyện Côn Đảo
Nơi nhận: UBND TP Vũng Tàu
Nơi nhận: UBND Thành Phố Bà Rịa
4 Họp triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 238/GM-STCThứ Ba, 08:00:00 19/11/2019Hội trường tầng 3Lê Ngọc KhánhPhòng Quản lý Giá-CSảnNơi nhận: UBND huyện Côn Đảo
Nơi nhận: UBND TP Vũng Tàu
Nơi nhận: UBND Thành Phố Bà Rịa
Nơi nhận: UBND huyện Long Điền
Nơi nhận: UBND huyện Châu Đức
Nơi nhận: UBND Thị Xã Phú Mỹ
Nơi nhận: UBND huyện Đất Đỏ
Nơi nhận: UBND huyện Xuyên Mộc
Nơi nhận: Các DN kinh doanh dịch vụ lưu trú
Đồng gửi: Ban Giám đốc