Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2017201968/CK-NSNN64/QĐ-UBND14/01/2019
2Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017201967/CK-NSNN64/QĐ-UBND14/01/2019
3Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017201966/CK-NSNN64/QĐ-UBND14/01/2019
4Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017201965/CK-NSNN64/QĐ-UBND14/01/2019
5Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017201964/CK-NSNN64/QĐ-UBND14/01/2019
6Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2017201963/CK-NSNN64/QĐ-UBND14/01/2019
7Cân đối ngân sách địa phương năm 2017201962/CK-NSNN64/QĐ-UBND14/01/2019