Kéo cột vào đây để group
Trích yếu
Ký hiệu
Ngày văn bản
V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường giá trị quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Thanh và Ông Nguyễn Minh Lý tại huyện Xuyên Mộc theo các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 42/STC-HĐTĐGĐCT13/05/2019
V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 221.841,1m2 (thuê đất trả tiền một lần) tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.(lần 4) 41/STC-HĐTĐGĐCT13/05/2019
Chuyển trả hồ sơ thẩm định phương án giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường nối Nguyễn Văn Linh - Điện Biên Phủ, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa 40/STC-HĐTĐGĐCT10/05/2019
Thư mời họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể ngày 10/5/2019 96/TM-HĐTĐGĐCT06/05/2019
V/v Hoàn trả hồ sơ thẩm định phương án giá điều chỉnh, bổ sung giá đất cụ thể tính bồi thường đối với phần diện tích còn lại chưa lập phương án bồi thường của dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp – Đô thị Châu Đức, huyện Châu Đức. 39/STC-HĐTĐGĐCT22/04/2019
V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Kim Long (giai đoạn 1), huyện Châu Đức 38/STC-HĐTĐGĐCT22/04/2019
V/v Ý kiến về phương án giá đất cụ thể để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất dự án: Khu nhà ở số 2 Phía Tây đường 3/2 phường 11 thành phố Vũng Tàu của Công ty cổ phần phát triển nhà(lần 2). 37/STC-HĐTĐGĐCT19/04/2019
V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất diện tích 140.607,7m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ 36/STC-HĐTĐGĐCT19/04/2019
V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Trần Hưng Đạo nối dài, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức 35/STC-HĐTĐGĐCT19/04/2019
Thư mời họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể ngày 19/4/2019. 84/TM-HĐTĐGĐCT17/04/2019