Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 20192019Biểu 7114/QĐ-STC16/10/2019
2Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 20192019Biểu 774/QĐ-STC16/07/2019
3Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 20192019Biểu 737/QĐ-STC16/04/2019
4Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 20182019Biểu 706/QĐ-STC30/01/2019