Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
2 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
3 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
4 2124/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/08/2018
5 2811/STC-QLGC triển khai công văn số 8080/BTC-QLCS ngày 5/7/2018 của Bộ Tài chính 20/07/2018
6 24/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh 20/07/2018
7 1640/QĐ-UBND Công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và sếp loại doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 16/07/2018
8 136/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 12/07/2018
9 2709/STC-QLGCS triển khai thực hiện văn bản số 3977/BTC-QLCS ngày 05/4/2018 của Bộ Tài chính V/v giảm tiền thuê đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòn 12/07/2018
10 156/QLG-CSTH BC tình hình giá cả thị trường tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018, dự báo những tháng cuối năm 2018 06/07/2018
11 2620/STC-QLGCS Triển khai thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh. 05/07/2018
12 2585/STC-QLGCS Triển khai thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh 04/07/2018
13 2589/STC-TCDN Triển khai thực hiện Thông tư số 40/2018/TT-BTC và số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính 04/07/2018
14 2565/STC-QLGCS ý kiến góp ý, đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch 03/07/2018
15 1050a/QĐ-BTC Giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 30/06/2018
16 1666/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/06/2018
17 1665/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/06/2018
18 55/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường 25/06/2018
19 56/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phsi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định 25/06/2018
20 2447/STC-QLGCS Thông báo thông tin tài khoản tạm giữ để theo dõi chi tiết số tiền thu được từ xử lý tài sản công 25/06/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.302 kết quả.
của 66