VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2018/QĐ-BTC Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 09/10/2017
2 3480/STC-QLGCS góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2018 06/10/2017
3 96/2017/TT-BTC ỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 250/2016/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 27/09/2017
4 2721/QĐ-UBND Ban hành giá vé đội tàu huyện Côn Đảo (tàu 09, tàu 10 Côn Đảo) tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu 26/09/2017
5 18/2017/QĐ-UBND Sử đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cưởng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh 21/09/2017
6 24/2017/QĐ-UBND Bảng tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/09/2017
7 2665/QĐ-UBND Ban hành danh mục dự án bệnh viện kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 (nguồn vốn ngoài ngân sách) 19/09/2017
8 3169/STC-QLGCS triển khai thực hiện Thông tư 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính 15/09/2017
9 2593/QĐ-UBND Danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện kê khai giá thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/09/2017
10 80/2017/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường đất 11/09/2017
11 11651/BTC-NSNN đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2017 11/09/2017
12 30/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước 11/09/2017
13 11651/BTC-NSNN Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2017 08/09/2017
14 8043/UBND-VP Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017 06/09/2017
15 3022/STC-QLGCS rà soát việc bàn giao, quyết toán công trình trụ sở làm việc để giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp 05/09/2017
16 91/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI, CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN 31/08/2017
17 2991/STC-QLNS Hướng dẫn xác định và nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh BR-VT 31/08/2017
18 1291/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2) 29/08/2017
19 89/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao 23/08/2017
20 9505/BTC-NSNN Công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 21/08/2017
Hiển thị 1 - 20 of 1.078 kết quả.
của 54