VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 47/2018/TT-BTC Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thuỷ lợi 15/05/2018
22 1739/STC-QLGCS V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh BR-VT 10/05/2018
23 1748/STC-TCHCSN V/v: Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04-2018 10/05/2018
24 13/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/05/2018
25 1748/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04-2018 09/05/2018
26 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 07/05/2018
27 554/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định, xét duyệt, thẩm định, thôn báo và tổng hợp quyết toán năm 03/05/2018
28 11/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 02/05/2018
29 10/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết địnhc ủa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 27/04/2018
30 10/CT-TTg Về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác 27/04/2018
31 41/KH-UBND Tổ chức thi viết "Dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/04/2018
32 1436/STC-QLGCS Triển khai Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ 17/04/2018
33 526/QĐ-BTC Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 16/04/2018
34 2958/CT-THNVDT Triển khai thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 16/04/2018
35 895/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 16/04/2018
36 68/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2018 16/04/2018
37 1424/STC-TCDN Về việc triển khai Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính Phủ 16/04/2018
38 1392/STC-QLGCS Triển khai các chế độ chính sách, quy định liên quan đến chính sách xã hội hóa; việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục 13/04/2018
39 1388/STC-TCDN Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán 13/04/2018
40 25/2018/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điếu của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 13/04/2018
Hiển thị 21 - 40 of 1.276 kết quả.
của 64