VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1261 67/2004/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” 13/08/2004
1262 115/2004/QĐ-TTg Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo QĐ 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của TTg CP 25/06/2004
1263 21/2004/QH11 Luật phá sản 15/06/2004
1264 54/2004/TTLT-BTC-BCA Thông tư liên tịch hướng dẫn lập , chấp hành, quyết toán NSNN và quản lý tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh 10/06/2004
1265 23/2004/TTLT-BTC-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn lập , chấp hành, quyết toán NSNN và quản lý tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng 26/03/2004
1266 170/2003/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 25/12/2003
1267 17/2003/QH11 Luật Thủy sản Việt Nam 26/11/2003
1268 59/2003/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ 23/06/2003
1269 60/2003/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 23/06/2003
1270 06/2003/QH11 Luật biên giới quốc gia 17/06/2003
1271 03/2003/QH11 Luật kế toán 17/06/2003
1272 01/2002/QH11 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 01/2002/QH11 NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 16/12/2002
1273 26/2002/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2002/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ SĨ QUAN DỰ BỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 21/03/2002
1274 193/2001/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 193/2001/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 20/12/2001
1275 Công ước của liên hợp quốc về luật biển Công ước của liên hợp quốc về luật biển 10/12/1994
1276 Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông 01/01/1994
Hiển thị 1.261 - 1.276 of 1.276 kết quả.
của 64