Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
2 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
3 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
4 232/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 16/10/2018
5 3712/STC-QLGCS Hướng dẫn chính sách xã hội hoá trên địa bàn tỉnh 10/10/2018
6 3754/STC-QLGCS Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 28/09/2018
7 3739/STC-TCDN Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý III năm 2018 26/09/2018
8 64/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 25/09/2018
9 3712/STC-QLGCS Hướng dẫn chính sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh 24/09/2018
10 3680/STC-QLGCS Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 24/09/2018
11 3587/STC-QLGCS Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập 18/09/2018
12 3588/STC-TCHCSN Thực hiện Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 của Bộ Tài chính về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP 17/09/2018
13 85/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tá phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 13/09/2018
14 1479/QĐ-BTC Công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 10/09/2018
15 125/TB-STC Kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp Giao ban tài chính quý III/2018 cơ quan tài chính các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (Ngày 16 tháng 8 năm 2018) 07/09/2018
16 2504/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/09/2018
17 2446/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 05/09/2018
18 73/2018/TT-BTC Hướng dẫn nguồn tài chính trong quản lý, thai khác trong công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước 05/09/2018
19 3439/STC-QLGCS triển khai Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 05/09/2018
20 2413/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 thuộc phạm vị quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/08/2018
Hiển thị 1 - 20 of 1.339 kết quả.
của 67