VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 6084/BTC-NSNN Một số khoản thu NSNN khi tính tăng thu NSĐP dành để CCTL theo quy định của Luật NSNN năm 2015 11/06/2018
2 47/2018/TT-BTC Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thuỷ lợi 15/05/2018
3 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 07/05/2018
4 554/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định, xét duyệt, thẩm định, thôn báo và tổng hợp quyết toán năm 03/05/2018
5 526/QĐ-BTC Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 16/04/2018
6 25/2018/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điếu của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính 13/04/2018
7 30/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 12/04/2018
8 24/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017 06/04/2018
9 18/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô 03/04/2018
10 36/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 30/03/2018
11 31/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản 30/03/2018
12 33/2018/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài 30/03/2018
13 34/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhân hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch 30/03/2018
14 145/2017/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 21/03/2018
15 27/2018/TT-BTC Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo KHCN VN, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng 21/03/2018
16 871 /STC-QLNS Về việc triển khai Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp các khoản phát sinh tại chợ cấp xã 20/03/2018
17 2850/BTC-QLCS Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018 14/03/2018
18 122/2017/TT-BTC Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 06/03/2018
19 2086/BTC-KBNN ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định 05/03/2018
20 2170/BTC-KBNN hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới 05/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 529 kết quả.
của 27