Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
2 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
3 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
4 12/2017/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều Bộ Luật hình sự số 100/2017/QH13 07/03/2018
5 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 07/03/2018
6 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ Luật Hình sự số 100/2015/HQ13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 07/03/2018
7 20/2017/QH14 Luật quản lý nợ công 23/11/2017
8 20/2017/QH14 Luật quản lý nợ công (sửa đổi) 23/11/2017
9 19/2017/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điiều của luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 21/11/2017
10 104/2016/QH13 Luật Tiếp cận thông tin 06/04/2016
11 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 01/01/2016
12 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 27/11/2015
13 91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 24/11/2015
14 67/2014/QH13 Luật đầu tư 26/11/2014
15 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 26/11/2014
16 65/2014/QH14 Luật nhà ở 25/11/2014
17 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản 25/11/2014
18 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 20/11/2014
19 42/2003/QH13 Luật Tiếp Công dân 01/07/2014
20 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 18/06/2014
Hiển thị 1 - 20 of 45 kết quả.
của 3