VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 01/01/2019
2 18/2017/QH14 Luật Thủy sản 01/01/2019
3 21/2017/QH14 Luật quy hoạch 01/01/2019
4 12/2017/QH14 Sửa đổi bổ sung một số điều Bộ Luật hình sự số 100/2017/QH13 07/03/2018
5 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 07/03/2018
6 41/2017/QH14 Về việc thi hành Bộ Luật Hình sự số 100/2015/HQ13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 07/03/2018
7 20/2017/QH14 Luật quản lý nợ công 23/11/2017
8 20/2017/QH14 Luật quản lý nợ công (sửa đổi) 23/11/2017
9 19/2017/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điiều của luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 21/11/2017
10 104/2016/QH13 Luật Tiếp cận thông tin 06/04/2016
11 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 01/01/2016
12 100/2015/QH13 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 27/11/2015
13 91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 24/11/2015
14 67/2014/QH13 Luật đầu tư 26/11/2014
15 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 26/11/2014
16 65/2014/QH14 Luật nhà ở 25/11/2014
17 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản 25/11/2014
18 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 20/11/2014
19 42/2003/QH13 Luật Tiếp Công dân 01/07/2014
20 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 18/06/2014
Hiển thị 1 - 20 of 44 kết quả.
của 3