VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2352/STC-TCDN Về việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quý II năm 2018 20/06/2018
2 2316/STC-QLGCS xây dựng Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công 18/06/2018
3 2060/STC-TCDN Miễn lãi các khoản chậm nộp vế Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 01/06/2018
4 2069/STC-TCHCSN Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính 30/05/2018
5 1976/STC-TCHCSN Báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, ước thực hiện cả năm 2018 24/05/2018
6 38/QĐ-STC Công khai dự toán thu - chi Quý 1 năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh BR-VT 16/05/2018
7 1739/STC-QLGCS V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh BR-VT 10/05/2018
8 1748/STC-TCHCSN V/v: Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04-2018 10/05/2018
9 1748/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04-2018 09/05/2018
10 1436/STC-QLGCS Triển khai Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ 17/04/2018
11 1424/STC-TCDN Về việc triển khai Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính Phủ 16/04/2018
12 1392/STC-QLGCS Triển khai các chế độ chính sách, quy định liên quan đến chính sách xã hội hóa; việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục 13/04/2018
13 1388/STC-TCDN Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán 13/04/2018
14 1184/STC-QLGCS V/v báo cáo rà soát dữ liệu trên Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước. 11/04/2018
15 1184/STC-QLGCS báo cáo rà soát dữ liệu trên Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước 03/04/2018
16 1165/STC-QLGCS Triển khai Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ 02/04/2018
17 1115/STC-TCHCSN Triển khai thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 30/03/2018
18 1114/STC-TCHCSN Triển khai Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính 30/03/2018
19 729/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 02-2018 28/03/2018
20 1060/STC-QLGCS Triển khai công văn 2030/BTC-QLGCS của Bộ Tài chính về triển khai thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công 27/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 164 kết quả.
của 9