VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 6084/BTC-NSNN Một số khoản thu NSNN khi tính tăng thu NSĐP dành để CCTL theo quy định của Luật NSNN năm 2015 11/06/2018
2 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 08/06/2018
3 1395/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2018
4 2378/UBND-VP Về việc cập nhật, bổ sung số liệu đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020 21/03/2018
5 871 /STC-QLNS Về việc triển khai Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp các khoản phát sinh tại chợ cấp xã 20/03/2018
6 894/STC-QLNS Triển khai thông tư của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 14/03/2018
7 2086/BTC-KBNN ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định 05/03/2018
8 2170/BTC-KBNN hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới 05/03/2018
9 6276/BTC-VP Đính chính TTHC công bố tại Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính 24/01/2018
10 278/STC-QLNS Triển khai văn bản hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới 23/01/2018
11 830/BTC-KBNN Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của Mục lục NSNN 22/01/2018
12 02/2018/QĐ-UBND Quy định thời hạn gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/01/2018
13 02/CT-UBND Tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/01/2018
14 53/UBND-VP Triển khai thông tư 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 04/01/2018
15 59/STC-QLNS Triển khai các văn bản hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2017 và kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách địa phương trên Tabmis 04/01/2018
16 17809/BTC-KBNN Hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới 29/12/2017
17 6234/KBNN-KTNN Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mục lục NSNN hạch toán, xử lý số liệu TABMIS trong thời gian chỉnh lý quyết toán NS 2017 29/12/2017
18 17676/BTC-KBNN Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên Tabmis 27/12/2017
19 4682/STC-QLNS Triển khai thông tư số 126/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 26/12/2017
20 137/2017/TT-BTC Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán ngân sách năm 25/12/2017
Hiển thị 1 - 20 of 155 kết quả.
của 8