VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1443/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
2 1444/QĐ-UBND Công bố đơn giá bổ sung công tác trồng cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
3 1445/QĐ-UBND Công bố đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
4 1446/QĐ-UBND Công bố đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
5 1441/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/06/2018
6 1442/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/06/2018
7 1426/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 01/06/2018
8 1395/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2018
9 1395/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/05/2018
10 38/QĐ-STC Công khai dự toán thu - chi Quý 1 năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh BR-VT 16/05/2018
11 13/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/05/2018
12 554/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định, xét duyệt, thẩm định, thôn báo và tổng hợp quyết toán năm 03/05/2018
13 11/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 02/05/2018
14 10/2018/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết địnhc ủa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 27/04/2018
15 526/QĐ-BTC Mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 16/04/2018
16 895/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 16/04/2018
17 24/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017 06/04/2018
18 740/QĐ-UBND Công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/03/2018
19 720/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 15/2017/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/03/2018
20 593/QĐ-UBND Về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 13/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 250 kết quả.
của 13