Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2124/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/08/2018
2 1640/QĐ-UBND Công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và sếp loại doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 16/07/2018
3 1050a/QĐ-BTC Giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 30/06/2018
4 1666/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/06/2018
5 1665/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/06/2018
6 1464/QĐ-UBND Công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017 22/06/2018
7 901/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 13/06/2018
8 1474/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh năm 2018 06/06/2018
9 1443/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
10 1444/QĐ-UBND Công bố đơn giá bổ sung công tác trồng cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
11 1445/QĐ-UBND Công bố đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
12 1446/QĐ-UBND Công bố đơn giá bổ sung một số công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
13 1441/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/06/2018
14 1442/QĐ-UBND Công bố đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/06/2018
15 1426/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 01/06/2018
16 1395/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2018
17 1395/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/05/2018
18 44/QĐ-STC Công bố công khai quyết toán năm 2017 của Sở Tài chính 29/05/2018
19 38/QĐ-STC Công khai dự toán thu - chi Quý 1 năm 2018 của Sở Tài chính tỉnh BR-VT 16/05/2018
20 13/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/05/2018
Hiển thị 1 - 20 of 259 kết quả.
của 13