VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2352/STC-TCDN Về việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quý II năm 2018 20/06/2018
2 2316/STC-QLGCS xây dựng Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công 18/06/2018
3 71/TTr-UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết sứa đổi một số nội dung Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 13/06/2018
4 6084/BTC-NSNN Một số khoản thu NSNN khi tính tăng thu NSĐP dành để CCTL theo quy định của Luật NSNN năm 2015 11/06/2018
5 2060/STC-TCDN Miễn lãi các khoản chậm nộp vế Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 01/06/2018
6 2069/STC-TCHCSN Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính 30/05/2018
7 1976/STC-TCHCSN Báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, ước thực hiện cả năm 2018 24/05/2018
8 1739/STC-QLGCS V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh BR-VT 10/05/2018
9 1748/STC-TCHCSN V/v: Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04-2018 10/05/2018
10 1748/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04-2018 09/05/2018
11 1436/STC-QLGCS Triển khai Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ 17/04/2018
12 2958/CT-THNVDT Triển khai thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 16/04/2018
13 1424/STC-TCDN Về việc triển khai Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính Phủ 16/04/2018
14 1392/STC-QLGCS Triển khai các chế độ chính sách, quy định liên quan đến chính sách xã hội hóa; việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục 13/04/2018
15 1388/STC-TCDN Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán 13/04/2018
16 1184/STC-QLGCS V/v báo cáo rà soát dữ liệu trên Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước. 11/04/2018
17 3246/UBND-VP Triển khai Thông tư 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 10/04/2018
18 3003/UBND-VP Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính 05/04/2018
19 1184/STC-QLGCS báo cáo rà soát dữ liệu trên Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước 03/04/2018
20 1165/STC-QLGCS Triển khai Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ 02/04/2018
Hiển thị 1 - 20 of 312 kết quả.
của 16