Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 43/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI 12/03/2018
2 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 28/02/2018
3 165/2017/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam 31/12/2017
4 167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 31/12/2017
5 166/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 31/12/2017
6 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 27/12/2017
7 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017
8 87/2017/NĐ-CP Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấp tổ chức của Bộ Tài chính 26/07/2017
9 32/2017/NĐ-CP Tín dụng đầu tư Nhà nước 19/05/2017
10 21/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 19/05/2017
11 25/2017/NĐ-CP Báo cáo tài chính nhà nước 19/05/2017
12 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
13 31/2017/NĐ-CP BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, THẨM TRA, QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HẰNG NĂM 23/03/2017
14 140/2016/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ 31/10/2016
15 141/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong kĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 10/10/2016
16 74/2016/NĐ-CP Về quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế 30/09/2016
17 12488/BTC-KBNN Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước 22/09/2016
18 120/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí 23/08/2016
19 80/2016/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không tiền mặt. 01/07/2016
20 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định quả Toà án 01/07/2016
Hiển thị 1 - 20 of 104 kết quả.
của 6