TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới Quản lý Công sản
2 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học – Thống kê tài chính
3 Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của địa phương. Quản lý Công sản
4 Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư. Quản lý Công sản
5 Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước Quản lý Công sản
6 Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý Công sản
7 Tiếp công dân tại cấp tỉnh others
8 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh others
9 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh others
10 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh others
11 Xử lý đơn tại cấp tỉnh others
12 Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. others
13 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Quản lý Giá
14 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Quản lý Giá
15 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Quản lý Giá
16 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính Quản lý Giá
17 Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương others
18 Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh others
19 Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất Quản lý Công sản
20 Trình tự thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quản lý Công sản
Hiển thị 1 - 20 of 22 kết quả.
của 2