Tìm kiếm
v
v
Lọc
  • Refresh
  •  
    ...
STT 
Tên dự án 
Ký hiệu 
Ngày văn bản 
Loại giá 
Chủ đầu tư 
Địa bàn 
Nội dung XL 
Xem 
  
xv
xv
xv
xv
xv
  
1 V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray – Tuyến kênh N7-9, N7-12, N7-19, N7-20 (Nhánh N7-12) thuộc thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ 120/ STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
2 V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray - tuyến kênh N7A, N7A-4, N7-4 tại xã Long Tân và tuyến kênh N7-14, N7-14-1, N7-14-3 thuộc thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ 119/ STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
3 V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Kênh nội đồng hồ chứa nước Sông Ray (Tuyến kênh N9-3, N-5, N9-6, N9-8 (Gói thầu số 19); xây lắp kênh CN-1, CN-3, CN-3-1, CN-3-2, CN-2 và CN-4 (gói thầu số 20); Xây lắp kênh CN-6, CN-8, CN-12 và CN-12-1 (gói thầu số 21)) thuộc xã Long Tân, xã Láng Dài và xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ 118/STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
4 V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Trường mầm non Hắc Dịch 2, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. 117/ STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
5 V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp hẻm 173, đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu. 116/ STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
6 chuyển trả hồ sơ thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường đối với hộ bà Huỳnh Thị Kiểu thuộc dự án Bệnh viện huyện Long Điền tại xã An Ngãi, huyện Long Điền (lần 2) 115/ STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
7 chuyển trả hồ sơ thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường Mẫu giáo Long Hải 4, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền 114/ STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
8 V/v chuyển trả phương án giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng 37.907,6 m2 đất tại phường Long Hương, TP Bà Rịa (lần 2) 113/ STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
9 V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư 20 km đường nội thị thành phố Bà Rịa (giai đoạn 1) Đường quy hoạch số 3 xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. 112/ STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
10 V/v thẩm định phương án giá đất cụ thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trường tiểu học Hắc Dịch, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. 122/ STC-HĐTĐGĐCT09/11/2018    Xem...X
Page 1 of 25 (246 items)Prev1234567232425Next