1. Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  2. Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  3. Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  4. Công ty TNHH MTV XSKT & KDTH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu