1. Lịch sử hình thành

Tiền thân là Ban kinh tài tỉnh Bà Rịa – Long Khánh được thành lập từ những năm 1961.

Sau ngày thống nhất đất nước, năm 1976 Ty Tài chính Đồng Nai được thành lập, bộ máy quản lý công tác Tài chính ở Vũng Tàu lúc bấy giờ được cơ cấu là Phòng Tài chính Thị xã Vũng Tàu trực thuộc Ty Tài chính Đồng Nai.

Năm 1979, Sở Tài chính Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo được thành lập, lực lượng cán bộ tài chính tuy không đông, nhưng chủ yếu là đội ngũ cán bộ nòng cốt được trui rèn qua chiến đấu, và được điều về từ các Ban Đảng, các ngành nông nghiệp, thương nghiệp, vật tư… trong đó có một số cán bộ tham gia Đoàn công tác "cải tiến" được Bộ tăng cường về Sở Tài chính nhằm đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tháng 10/1991 Sở Tài chính – Vật giá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập cùng với việc thành lập Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 11/2003 Sở Tài chính – Vật giá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được đổi tên thành Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho đến ngày nay.

Qua hơn 50 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, hòa cùng với sự phát triển của ngành Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài chính tỉnh không ngừng phấn đấu, hướng tới môi trường hoàn thiện nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm đáp ứng kịp thời công cuộc xây dựng, phát triển và đổi mới của cả nước nói chung và tỉnh nói riêng.

2. Thành tích đạt được:

- Liên tục từ các năm 1991 cho đến nay, Tập thể CBCC Sở Tài chính đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh trong công tác quản lý và điều hành ngân sách địa phương và đạt được những thành tích nổi bật như:

+ Huân chương Lao động Hạng II:   02 cá nhân

+ Huân chương Lao động hạng III:  Tập thể Sở Tài chính (2009) và 06 cá nhân.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Tập thể Sở Tài chính (năm 2012).