Kéo cột vào đây để group
STTNội dung
Thời gian họp
Phòng họp
Người ký
1 Giấy mời hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (họp 2 ngày từ 8 giờ 05/12/2022 đến 16 giờ 50 ngày 06/12/2022 sáng thứ Hai Thứ Hai, 08:00:00 05/12/2022  
2 Giấy mời - Hội nghị trực tuyến toàn quốc năm 2022 phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.VÀo lúc 08h00 ngày 30/11/2022 sáng thứ Tư Thứ Tư, 08:00:00 30/11/2022  
3 Giấy mời - Hội nghị trực tuyến của TTCP với 28 tỉnh, TP, trực thuộc Trung ương ven biển (IUU).VÀo lúc 14h00 ngày 1/12/2022 chiều thứ Năm Thứ Năm, 14:00:00 01/12/2022  
4 Giấy mời - Họp nghe báo cáo dự án Bệnh viện đa khoa phường 11, thành phố Vũng Tàu và phương án xử lý cơ sở nhà, đất cũ của Bệnh viện Bà Rịa.VÀo lúc 08h30 ngày 29/1/12022 sáng thứ Ba Thứ Ba, 08:30:00 29/11/2022  
5 dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy.VÀo lúc 08h00 ngày 30/11/2022 sáng thứ Tư Thứ Tư, 08:00:00 30/11/2022  
6 tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI.VÀo lúc 08h00 ngày 1/12/2022 sáng thứ Năm Thứ Năm, 08:00:00 01/12/2022  
7 dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13.VÀo lúc 08h00 ngàyf 4/12/2022 sáng Chủ nhật Chủ Nhật, 08:00:00 04/12/2022  
8 Họp Tổ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét, cho ý kiến về các nội dung trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13.VÀo lúc 14h00 ngày 3/12/2022 chiều thứ Bảy Thứ Bảy, 14:00:00 03/12/2022  
9 vv mời họp BCĐ của tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.VÀo lúc 14h00 ngày 28/11/2022 Thứ Hai, 14:00:00 28/11/2022  
10 HỎA TỐC Giấy mời giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Họp 8 giờ ngày 23/11/2022 sáng thứ Tư) Thứ Tư, 08:00:00 23/11/2022  

© 2022 - Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu