Kéo cột vào đây để group
STTNội dung
Thời gian họp
Phòng họp
Người ký
1 GIẤY MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP THEO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH TẠI VĂN BẢN SỐ 16569/UBND-VP TG 14 giờ 04/12 (thứ 2) Thứ Hai, 14:00:00 04/12/2023  
2 Giấy mời v.v thẩm định nhu cầu giao đất xây dựng trụ sở làm việc của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu TG 14 giờ 01/12 (thứ 6) Thứ Sáu, 14:00:00 01/12/2023  
3 Giấy mời - Xem xét đề nghị tại văn bản số 4581/UBND-QLĐT ngày 03/7/2023 của UBND TPVT về việc báo cáo kết quả thực hiện thí điểm dự án dịch vụ xe đạp công cộng TNGo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu TG 8 giờ 30 30/11 (thứ 5) Thứ Năm, 08:30:00 30/11/2023  
4 Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: (1) Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh từ đầu cống Mương Bồng đến đập Ngã Hai, huyện Đất Đỏ và Long Điền; (2) Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 5,6ha phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ; TG 8 giờ 30 30/11 (thứ 5) Thứ Năm, 08:30:00 30/11/2023  
5 Giấy mời Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (Họp 8 giờ ngày 01/12/2023) Thứ Sáu, 08:00:00 01/12/2023  
6 Giấy mời v.v họp thống nhất lựa chọn phương pháp xác định giá đất đối với dự án Khu dân cư Lan Anh 7 TG 8 giờ 30 29/11 (thứ 4) Thứ Tư, 08:30:00 29/11/2023  
7 Giấy mời Về việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 16325/UBND-VP ngày 22/11/2023 TG 10 giờ 30/11 (thứ 5) Thứ Năm, 10:00:00 30/11/2023  
8 Giấy mời họp tổ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét cho ý kiến về các nội dung trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (Họp 8 giờ ngày 29/11/2023) Thứ Tư, 08:00:00 29/11/2023  
9 V.v Giấy mời Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2023 (Online). TG 08h00 - 17h00 ngày 30/11/2023 (Thứ Năm) Thứ Năm, 08:00:00 30/11/2023  
10 Về việc tham dự cuộc họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện Đề tài: Ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát rác thải đại dương và xây dựng hệ thống thu gom xa bờ cho vùng biển huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TG 8 giờ 30 23/11 (thứ 5) Thứ Năm, 08:30:00 23/11/2023  

© 2024 - Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu