Nội dung Thời gian họp Tham dự Văn bản
Họp Thường trực UBND tỉnh do Đ/c Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Vào lúc 14h30 ngày 30/10/2020
30/10/2020 02:30:00 Friday

Ký hiệu: 904/GM-UBND
Thường trực UBND tỉnh. Vào lúc 08h00 ngày 30/10/2020
30/10/2020 08:00:00 Friday

Ký hiệu: 900/GM-UBND
Hội nghị trực tuyến toàn ngành Giáo dục năm 2020. Vào lúc 08h00 ngày 31/10/2020
31/10/2020 08:00:00 Saturday

Ký hiệu: 903/GM-UBND
Họp Thường trục UBND tỉnh. Vào lúc 14h00 ngày 29/10/2020
29/10/2020 02:00:00 Thursday

Ký hiệu: 899/GM-UBND
Giấy mời v.v xác định khoản khấu trừ tiền bồi thường GPMB dự án KDL Trùng Dương của Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành – Trùng Dương. Vào lúc 14h00 ngày 29/10/2020
29/10/2020 02:00:00 Thursday

Ký hiệu: 789/GM-STNMT
Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Vào lúc 8h00 ngày 29/10/2020
29/10/2020 08:00:00 Thursday

Ký hiệu: 901/GM-UBND
Giấy mời v.v xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường đối với dự án nâng cấp đường Tỉnh lộ 44B thuộc địa phẩn huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ (đoạn từ ngã ba bàu Ông Dân đến Tỉnh lộ 52). Vào lúc 14h30 ngày 30/10/2020
30/10/2020 02:30:00 Friday

Ký hiệu: 787/GM-STNMT
GIẤY MỜI Dự trực tuyến Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V , (Sở, ngành và UBND cấp Huyện). 01 buổi, từ 08 giờ 00, ngày 01/11/2020 (chủ nhật).
01/11/2020 08:00:00 Sunday

Ký hiệu: 1453/GM-TTr.VP
xét duy tu, bảo dưỡng, Xét hỗ trợ 01 lần sau đầu tư. 08 gio 30 phut, ngay 30 thang 10 nam 2020 (Thir 6).
30/10/2020 08:30:00 Friday

Ký hiệu: 271/TM-SNN
Mời họp trao đổi, thống nhất nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nhiệm vụ và kinh phí xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh BR-VT của Sở Tư pháp. Vào lúc 10 giờ 30, ngày 30 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu).
30/10/2020 10:30:00 Friday

Ký hiệu: 115/GM-STTTT
Về việc hướng dẫn, hỗ trợ Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính đảm bảo đúng quy định. Vào lúc 08h30 ngày 28/10/2020
28/10/2020 08:30:00 Wednesday

Ký hiệu: 289/TM-CT
Nghe báo cáo xử lý các vấn đề liên quan đến dự án One opera Complex. Vào lúc 08h30 ngày 28/10/2020
28/10/2020 08:30:00 Wednesday

Ký hiệu: 898/GM-UBND
Giấy mời họp thông qua Kế hoạch và kinh phí Ứng dụng CNTT năm 2021. Vào lúc 14 giờ 00, ngày 27 tháng 10 năm 2020 (thứ Ba).
27/10/2020 02:00:00 Tuesday

Ký hiệu: 114/GM-STTTT
Hội nghị về công tác cán bộ. Vào lúc 14h00 ngày 28/10/2020
28/10/2020 02:00:00 Wednesday

Ký hiệu: 15-GM/TU
đến dự họp để nghe và cho ý kiến về chương trình công tác năm 2021. Vào lúc 08 giờ 30, ngày 30/10/2020 (sáng thứ sáu).
30/10/2020 08:30:00 Friday

Ký hiệu: 12-GM/TU
buổi họp Hội đồng điều hành công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện nguồn nhân lực tỉnh về báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng; nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, phát triển nguồn nhân lực tỉnh năm 2021. Vào lúc 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 30/10/2020 (chiều thứ sáu).
30/10/2020 02:00:00 Friday

Ký hiệu: 13-GM/TU
Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh. Vào lúc 08h30 ngày 27/10/2020
27/10/2020 08:30:00 Tuesday

Ký hiệu: GM/HĐND
Giấy mời v.v chuyển nhượng QSD đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất sau khi chấm dứt hoạt động của dự án KDL Ngân Sơn - Hồ Tràm. Vào lúc 14h30 ngày 28/10/2020
28/10/2020 02:30:00 Wednesday

Ký hiệu: 778/GM-STNMT
Tham dự kỳ họp thứ Mười Tám (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh BRVT khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Vào lúc 08h00 ngày 29/10/2020
29/10/2020 08:00:00 Thursday

Ký hiệu: 41/GM-HĐND
Hội nghị triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 08 giờ 30, ngày 28/10/2020 (thứ Tư)
28/10/2020 08:30:00 Wednesday

Ký hiệu: 305/TM-SNV
Giấy mời v.v cấp GCN QSD đất và tài sản gắn liền với đất đối vơi căn nhà 28 Nguyễn Hữu Cảnh, TPVT - CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí. Vào lúc 15h30 ngày 28/10/2020
28/10/2020 03:30:00 Wednesday

Ký hiệu: 776/GM-STNMT
Giấy mời dự buổi làm việc công tác triển khai dự án, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án Sonadezi. Vào lúc 14h00 ngày 29/10/2020
29/10/2020 02:00:00 Thursday

Ký hiệu: 223/GM-ĐĐBQH
Giấy mời v.v họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác Bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu. Vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2020 (Thứ 4).
28/10/2020 02:00:00 Wednesday

Ký hiệu: 773/GM-STNMT
Giấy mời họp trao đổi, thống nhất nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng ứng dụng (APP) du lịch 360. Vào lúc 08 giờ 30, ngày 29 tháng 10 năm 2020 (thứ Năm).
29/10/2020 08:30:00 Thursday

Ký hiệu: 113/GM-STTTT
Mời họp nghe Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu thuyết minh, giải trình về nhu cầu hỗ trợ đầu tư thiết bị công nghệ thông tin.Vào lúc 08 giờ 30, ngày 30 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu)
30/10/2020 08:30:00 Friday

Ký hiệu: 112/GM-STTTT
Tham gia hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Vào lúc 08h30 ngày 30/10/2020
30/10/2020 08:30:00 Friday

Ký hiệu: 12926/BTC-QLCS
Giấy mời tham gia phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 32. Vào lúc 14h00 ngày 27/10/2020
27/10/2020 02:00:00 Tuesday

Ký hiệu: 40/GM-HĐND
GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (BMNN). Vào lúc 08h00 ngày 29/10/2020
29/10/2020 08:00:00 Thursday

Ký hiệu: 890/GM-UBND
Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân VN và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN. Vào lúc 08h00 ngày 30/10/2020
30/10/2020 08:00:00 Friday

Ký hiệu: 891/GM-UBND
Nghe báo cáo tình hình xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng. Vào lúc 08h30 ngày 27/10/2020
27/10/2020 08:30:00 Tuesday

Ký hiệu: 892/GM-UBND
Nghe báo cáo các vấn đề liên quan đến việc khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án Khu nhà ở phía tây đường 3/2, p.11, TPVT và khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân tại p12, TPVT. Vào lúc 14h00 ngày 26/10/2020
26/10/2020 02:00:00 Monday

Ký hiệu: 893/GM-UBND
Nghe báo cáo việc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án KDL Trùng Dương - Vượng Thành. Vào lúc 15h00 ngày 26/10/2020
26/10/2020 03:00:00 Monday

Ký hiệu: 894/GM-UBND
Thư mời dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngay 4/8/2016 của HĐND tỉnh. Vào lúc 08h30 ngày 27/10/2020
27/10/2020 08:30:00 Tuesday

Ký hiệu: 705/TM-BDT
Về việc mời họp giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư CCN Tóc Tiên. 09giờ 00 ngày 27/10/2020 (sáng thứ 3)
27/10/2020 09:00:00 Tuesday

Ký hiệu: 102/GM-SCT
Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 461 của TTCP, QĐ số 1598 của UBND tỉnh và giao ban hợp tác xã nông nghiệp năm 2020. 8h30, ngay 28/10/2020
28/10/2020 08:30:00 Wednesday

Ký hiệu: 267/TM-SNN
Thư mời họp kiểm tra, rà soát và có ý kiến đối với việc thực hiện Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Tỉnh- vụ ông Lâm Bá Hảo. Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/10/2020
27/10/2020 02:00:00 Tuesday

Ký hiệu: 4681/GM-TNMT
Tên văn bản Ngày văn bản
Triển khai Nghị quyết số 114/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội
Ký hiệu: 3197/STC-QLNS - Ngày ban hành: 19/08/2020
19/08/2020
Triển khai Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính.
Ký hiệu: 3159/STC-QLNS - Ngày ban hành: 17/08/2020
17/08/2020
Triển khai Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Ký hiệu: 3160/STC-QLNS - Ngày ban hành: 17/08/2020
17/08/2020
Triển khai Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 3134/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 14/08/2020
14/08/2020
Triển khai Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ.
Ký hiệu: 3102/STC-QLNS - Ngày ban hành: 12/08/2020
12/08/2020
Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2020
Ký hiệu: 14/2020/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 01/08/2020
16/07/2020
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Ký hiệu: 53/2020/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/08/2020
10/06/2020
Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020
Ký hiệu: 2894/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 29/07/2020
29/07/2020
triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh.
Ký hiệu: 2704/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 15/07/2020
15/07/2020
triển khai Thông tư số 53/2020/TT-BTC, Thông tư số 54/2020/TT-BTC, Thông tư số 61/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 2686/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 14/07/2020
14/07/2020
Triển khai Thông tư số 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ký hiệu: 2665/STC-VP - Ngày ban hành: 10/07/2020
10/07/2020
Triển khai thực hiện Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.
Ký hiệu: 2634/STC-QLNS - Ngày ban hành: 09/07/2020
09/07/2020
Luật Giáo dục
Ký hiệu: 43/2019/QH14 - Ngày ban hành: 01/07/2020
14/06/2019
Luật kiến trúc
Ký hiệu: 40/2019/QH14 - Ngày ban hành: 01/07/2020
13/06/2019
Luật Quản lý thuế
Ký hiệu: 38/2019/QH14 - Ngày ban hành: 01/07/2020
13/06/2019
Luật bảo vệ bí mật nhà nước
Ký hiệu: 29/2018/QH14 - Ngày ban hành: 01/07/2020
15/11/2018
Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân
Ký hiệu: 61/2020/TT-BTC - Ngày ban hành: 22/06/2020
22/06/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế,văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ký hiệu: 12/2020/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 19/06/2020
19/06/2020
triển khai Thông tư số 43/2020/TT-BTC, Thông tư số 44/2020/TT-BTC, Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 2338/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 16/06/2020
16/06/2020
Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong Quý II/2020
Ký hiệu: 2313/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 15/06/2020
15/06/2020
Quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Ký hiệu: 54/2020/TT-BTC - Ngày ban hành: 12/06/2020
12/06/2020
Triển khai Thông tư số 33/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính.
Ký hiệu: 2280/STC-QLNS - Ngày ban hành: 11/06/2020
11/06/2020
Triển khai Quyết định số 1378/QĐUBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan
Ký hiệu: 2156/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 02/06/2020
02/06/2020
triển khai Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 2064/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 26/05/2020
26/05/2020
triển khai Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Văn thư (Bùi Thị Mỹ) (2 tháng trước)
Ký hiệu: 2027/STC-QLNS - Ngày ban hành: 22/05/2020
22/05/2020
Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 1941/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 15/05/2020
15/05/2020
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
Ký hiệu: 17/2020/TT-BTC - Ngày ban hành: 13/05/2020
13/05/2020
Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài chính
Ký hiệu: 60/QĐ-STC - Ngày ban hành: 06/05/2020
06/05/2020
Triển khai Thông tư số 23/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của NSNN
Ký hiệu: 1740/STC-QLNS - Ngày ban hành: 04/05/2020
04/05/2020
triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 1716/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 29/04/2020
29/04/2020
Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020
Ký hiệu: 1673/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 28/04/2020
28/04/2020
Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020
Ký hiệu: 1673/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 28/04/2020
28/04/2020
Báo cáo tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quý I năm 2020
Ký hiệu: 1673/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 28/04/2020
28/04/2020
triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 1687/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 28/04/2020
28/04/2020
Về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 04/CT-UBND - Ngày ban hành: 21/04/2020
21/04/2020
triển khai các văn bản của Trung ương về phòng, chống dịch, các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn và các giải pháp chính sách tài khóa trước tác động của đại dịch Covid-19
Ký hiệu: 1475/STC-QLNS - Ngày ban hành: 14/04/2020
14/04/2020
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
Ký hiệu: 10/2020/TT-BTC - Ngày ban hành: 10/04/2020
20/02/2020
Chuẩn bị báo cáo Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương
Ký hiệu: 4265/BTC-NSNN - Ngày ban hành: 09/04/2020
09/04/2020
Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ký hiệu: 42/NQ-CP - Ngày ban hành: 09/04/2020
09/04/2020
Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
Ký hiệu: phuwowongw4219/BTC-NSNN - Ngày ban hành: 08/04/2020
08/04/2020
Quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác
Ký hiệu: 09/2020/TT-BTC - Ngày ban hành: 03/04/2020
18/02/2020
Nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19
Ký hiệu: 437/QĐ-TTg - Ngày ban hành: 30/03/2020
30/03/2020
Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
Ký hiệu: 37/NQ-CP - Ngày ban hành: 29/03/2020
29/03/2020
Triển khai Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 1143/STC-TCĐT - Ngày ban hành: 24/03/2020
24/03/2020
Triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 của Bộ Tài chính quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác
Ký hiệu: 1096/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 20/03/2020
20/03/2020
triển khai công văn của Bộ Tài chính về xây dựng phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và rà soát đối tượng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
Ký hiệu: 795/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 03/03/2020
03/03/2020
Triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ký hiệu: 755/STC-QLNS - Ngày ban hành: 02/03/2020
02/03/2020
Quy định tỷ lệ phần trăm(%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ký hiệu: 02/2020/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 02/03/2020
19/02/2020
triển khai Quyết định quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ký hiệu: 654/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 24/02/2020
24/02/2020
Bãi bỏ Thông tư số 132/2008/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Thông tư số 05/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin do JICA tài trợ
Ký hiệu: 04/2020/TT-BTC - Ngày ban hành: 20/02/2020
06/01/2020
Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 02/2020/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 19/02/2020
19/02/2020
Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 566/STC-QLNS - Ngày ban hành: 17/02/2020
17/02/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Ký hiệu: 97/2019/NĐ-CP - Ngày ban hành: 15/02/2020
23/11/2019
triển khai Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 427/STC-QLNS - Ngày ban hành: 07/02/2020
07/02/2020
bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCov
Ký hiệu: 436/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 07/02/2020
07/02/2020
triển khai Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Ký hiệu: 392/STC-QLNS - Ngày ban hành: 06/02/2020
06/02/2020
Phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ký hiệu: 149/QĐ-TTg - Ngày ban hành: 22/01/2020
22/01/2020
xây dựng phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và rà soát đối tượng hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi
Ký hiệu: 857/BTC-QLG - Ngày ban hành: 21/01/2020
21/01/2020
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Ký hiệu: 42/2019/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 21/01/2020
21/01/2020
Triển khai, thực hiện Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.
Ký hiệu: 243/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 20/01/2020
20/01/2020
triển khai Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ.246/
Ký hiệu: 246/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 20/01/2020
20/01/2020
Báo cáo định kỳ năm 2019 về tình hình huy động và trả nợ gốc, lãi trái phiếu
Ký hiệu: 479/UBND-VP - Ngày ban hành: 16/01/2020
16/01/2020
Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm năm 2019
Ký hiệu: 168/STC-QLGCSTCDN - Ngày ban hành: 14/01/2020
14/01/2020
phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 và tăng cường phổ biến, giáo dục dịp Tết Canh Tý 2020.
Ký hiệu: 41/STP-PBGDPL - Ngày ban hành: 09/01/2020
09/01/2020
đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Ký hiệu: 59/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 07/01/2020
07/01/2020
đề nghị rà soát, bổ sung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Ký hiệu: 59/STC-QLGCS&TCDN - Ngày ban hành: 07/01/2020
07/01/2020
Luật Chăn nuôi
Ký hiệu: 32/2018/QH14 - Ngày ban hành: 01/01/2020
19/11/2018
Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020
Ký hiệu: 88/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/01/2020
24/12/2019
Luật Trồng trọt
Ký hiệu: 31/2018/QH14 - Ngày ban hành: 01/01/2020
18/11/2018
Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh BR-VR năm 2020
Ký hiệu: 39/2019/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 01/01/2020
20/12/2019
Luật Đầu tư công
Ký hiệu: 39/2019/QH14 - Ngày ban hành: 01/01/2020
13/06/2019
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Ký hiệu: 44/2019/QH14 - Ngày ban hành: 01/01/2020
26/07/2019
Báo cáo nợ của chính quyền địa phương cả năm 2019
Ký hiệu: 13752/UBND-VP - Ngày ban hành: 31/12/2019
31/12/2019
lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu: 5118/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 26/12/2019
26/12/2019
hướng dẫn thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ký hiệu: 5075/STC-QLNS - Ngày ban hành: 25/12/2019
25/12/2019
Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019.
Ký hiệu: 5086/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 25/12/2019
25/12/2019
Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Ký hiệu: 5045/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 24/12/2019
24/12/2019
đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Ký hiệu: 4844/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 11/12/2019
11/12/2019
đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng TCĐM xe ô tô chuyên dùng
Ký hiệu: 4837/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 11/12/2019
11/12/2019
Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 6 TT số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đói với quỹ phòng chống tái hại của thuốc lá
Ký hiệu: 72/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/12/2019
14/10/2019
Tự chấm điểm, và báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019
Ký hiệu: 4612/STC-TTr - Ngày ban hành: 25/11/2019
25/11/2019
Quy chế dân chủ
Ký hiệu: 110/QĐ-STC - Ngày ban hành: 12/11/2019
12/11/2019
Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn NSNN
Ký hiệu: 67/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 08/11/2019
23/09/2019
Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 10 năm 2019
Ký hiệu: 4256/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 05/11/2019
05/11/2019
Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
Ký hiệu: 12873/BTC-ĐT - Ngày ban hành: 25/10/2019
25/10/2019
Triển khai Công điện số 1138/CĐ-KTNN ngày 11/9/2019 của Kiểm toán nhà nước
Ký hiệu: 3813/STC-QLNS - Ngày ban hành: 07/10/2019
07/10/2019
Sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu nộp, quản lý, sử dụng phí thảm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Ký hiệu: 53/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 05/10/2019
20/08/2019
Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Ký hiệu: 51/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 30/09/2019
15/08/2019
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí NSNN hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho daonh nghiệp nhỏ và vừa
Ký hiệu: 49/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 23/09/2019
08/08/2019
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Ký hiệu: 47/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 20/09/2019
05/08/2019
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Ký hiệu: 47/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 20/09/2019
05/08/2019
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022.
Ký hiệu: 3499/STC-QLNS - Ngày ban hành: 17/09/2019
17/09/2019
Triển khai Công văn của Bộ Tài chính về thực hiện giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương
Ký hiệu: 3485/STC-QLNS - Ngày ban hành: 16/09/2019
16/09/2019
Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính
Ký hiệu: 3478/STC-VP - Ngày ban hành: 16/09/2019
16/09/2019
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hành công vụ
Ký hiệu: 1138/CĐ-KTNN - Ngày ban hành: 11/09/2019
11/09/2019
Phê duyệt Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 23/2019/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 09/09/2019
26/08/2019
hướng dẫn xác định nhu cầu nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo NĐ số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo NĐ
Ký hiệu: 46/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 06/09/2019
23/07/2019
Quy định quản lý tài chính thực hiện đề án " Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đối mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
Ký hiệu: 45/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 05/09/2019
19/07/2019
Triển khai việc hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia
Ký hiệu: 3329/STC-QLNS - Ngày ban hành: 04/09/2019
04/09/2019
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà
Ký hiệu: 63/2019/NĐ-CP - Ngày ban hành: 01/09/2019
11/07/2019
Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính
Ký hiệu: 94/QĐ-STC - Ngày ban hành: 30/08/2019
30/08/2019
Ban hành tài liệu Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính
Ký hiệu: 92/QĐ-STC - Ngày ban hành: 29/08/2019
29/08/2019
Hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tang cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Ký hiệu: 10095/BTC-HCSN - Ngày ban hành: 28/08/2019
28/08/2019
Ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng
Ký hiệu: 02/2019/QĐ-KTNN - Ngày ban hành: 28/08/2019
22/08/2019
Đề nghị phối hợp báo cáo tình hình sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em
Ký hiệu: 3175/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 26/08/2019
26/08/2019
Hướng dẩn xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định hiện hành
Ký hiệu: 8199/UBND-VP - Ngày ban hành: 20/08/2019
20/08/2019
Thực hiện giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương
Ký hiệu: 9635/BTC-TCDT - Ngày ban hành: 19/08/2019
19/08/2019
hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia
Ký hiệu: 9519/BTC-QLN - Ngày ban hành: 16/08/2019
16/08/2019
Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu: 8128/UBND-VP - Ngày ban hành: 15/08/2019
15/08/2019
triển khai Thông tư số 130/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 2894/STC-QLNS - Ngày ban hành: 13/08/2019
13/08/2019
Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
Ký hiệu: 2879/STC-TTr - Ngày ban hành: 07/08/2019
07/08/2019
Đính chính quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019 của BTC
Ký hiệu: 9029/BTC-TCT - Ngày ban hành: 07/08/2019
07/08/2019
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 115/QĐ-SXD - Ngày ban hành: 07/08/2019
07/08/2019
Quy định mức chi và mức chi hoạt đồng của HĐ tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu: 31/2019/NQ-HĐND - Ngày ban hành: 01/08/2019
18/07/2019
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017
Ký hiệu: 16/2019/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 01/08/2019
17/07/2019
Sửa đổ, bổ sung một số điều của TT số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bàn đồ.
Ký hiệu: 33/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/08/2019
10/06/2019
Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 7 năm 2019
Ký hiệu: 2803/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 01/08/2019
01/08/2019
Tổng hợp phân tích các chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2018
Ký hiệu: 2768/BC-STC - Ngày ban hành: 29/07/2019
29/07/2019
Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Ký hiệu: 31/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 25/07/2019
05/06/2019
Triển khai Thông tư số 30/2019/TT-BTC ngày 28/5/2019 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 2684/STC-QLNS - Ngày ban hành: 19/07/2019
19/07/2019
Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 828/QĐ-BTC - Ngày ban hành: 19/07/2019
19/07/2019
Về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 849/QĐ-BTC - Ngày ban hành: 19/07/2019
19/07/2019
Đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng TCĐM xe ô tô chuyên dùng
Ký hiệu: 2639/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 16/07/2019
16/07/2019
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022 và kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025
Ký hiệu: 2600/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 15/07/2019
15/07/2019
Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyên địa phương
Ký hiệu: 30/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 15/07/2019
28/05/2019
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Ký hiệu: 28/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 15/07/2019
21/05/2019
Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ký hiệu: 2619/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 15/07/2019
15/07/2019
Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy
Ký hiệu: 6935/UBND-VP - Ngày ban hành: 15/07/2019
15/07/2019
BC tình hình sắp xếp, sử dụng đất
Ký hiệu: 2472/STC-TCDN - Ngày ban hành: 14/07/2019
14/07/2019
Triển khai Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/6/2019 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 2566/STC-QLNS - Ngày ban hành: 10/07/2019
10/07/2019
thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh BRVT năm Quý II/2019
Ký hiệu: 2474/STC-TCDN - Ngày ban hành: 04/07/2019
04/07/2019
Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô xe máy
Ký hiệu: 1112/QĐ-BTC - Ngày ban hành: 03/07/2019
28/06/2019
Luật Đặc xá
Ký hiệu: 30/2018/QH14 - Ngày ban hành: 01/07/2019
19/11/2018
Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Ký hiệu: 33/2018/QH14 - Ngày ban hành: 01/07/2019
19/11/2018
Luật Phòng, chống tham nhũng
Ký hiệu: 36/2018/QH14 - Ngày ban hành: 01/07/2019
20/11/2018
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ký hiệu: 34/2018/QH14 - Ngày ban hành: 01/07/2019
19/11/2018
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Ký hiệu: 26/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/07/2019
10/05/2019
Quyết định Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 02/2019/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 01/07/2019
13/03/2019
Luật công an nhân dân
Ký hiệu: 37/2018/QH14 - Ngày ban hành: 01/07/2019
20/11/2018
Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 6 năm 2019
Ký hiệu: 2370/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 27/06/2019
27/06/2019
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
Ký hiệu: 10/2019/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 26/06/2019
12/06/2019
Triển khai Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
Ký hiệu: 2225/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 17/06/2019
17/06/2019
Thông báo thông tin tài khoản tạm giữ để theo dõi chi tiết số tiền thu được từ xử lý tài sản công.
Ký hiệu: 2193/STC-QLNS - Ngày ban hành: 13/06/2019
13/06/2019
Công bố đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 1361/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 06/06/2019
06/06/2019
Hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô
Ký hiệu: 24/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 06/06/2019
22/04/2019
Hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô
Ký hiệu: 24/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 06/06/2019
22/04/2019
Bổ sung Điều 1 của Quyết định 391/QĐ-UBND 25/2/2019 về công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Ký hiệu: 1413/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 06/06/2019
06/06/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngàv 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giây phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hô trợ
Ký hiệu: 23/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 05/06/2019
19/04/2019
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Ký hiệu: 20/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/06/2019
09/04/2019
Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 04 và 05 năm 2019
Ký hiệu: 2006/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 30/05/2019
30/05/2019
Triển khai thực hiện Quyết định số 706/QĐ-BTC ngày 23/4/2019 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 1941/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 27/05/2019
27/05/2019
Triển khai thực hiện văn bản số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 về việc sửa đổi bổ sung văn bản số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018.
Ký hiệu: 1954/STC-QLNS - Ngày ban hành: 27/05/2019
27/05/2019
Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh BRVT
Ký hiệu: 4925/HD-UBND - Ngày ban hành: 23/05/2019
23/05/2019
Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 08/2019/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 21/05/2019
08/05/2019
Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 08/2019/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 21/05/2019
08/05/2019
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị và công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 07/2019/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 20/05/2019
07/05/2019
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 828/QĐ-BTC - Ngày ban hành: 17/05/2019
17/05/2019
Triển khai, thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 1806/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 15/05/2019
15/05/2019
thực hiện huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các doanh nghiệp do nhà nước đầu tư
Ký hiệu: 4576/UBND-VP - Ngày ban hành: 15/05/2019
15/05/2019
triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 1766/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 13/05/2019
13/05/2019
triển khai Thông tư số 24/2019/TT-BTC về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô
Ký hiệu: 1747/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 10/05/2019
10/05/2019
Triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 4266/UBND-VP - Ngày ban hành: 09/05/2019
09/05/2019
Triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 1723/STC-QLNS - Ngày ban hành: 09/05/2019
09/05/2019
Về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh năm 2019
Ký hiệu: 1141/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 09/05/2019
09/05/2019
Triển khai thông tư số 18/2019/TT-BTC ngày 03/4/2019 của bộ tài chính bãi bỏ 134/2014/TT-BTC 12/9/2014 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư
Ký hiệu: 4266/UBND-VP - Ngày ban hành: 07/05/2019
07/05/2019
Triển khai Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 4238/UBND-VP - Ngày ban hành: 07/05/2019
07/05/2019
Triển khai Quyết định 636/QĐ-UBND phê duyệt kiến trúc CQĐT tỉnh BR-VT
Ký hiệu: 581/STTTT-VTCNTT - Ngày ban hành: 02/05/2019
02/05/2019
Đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quyết định quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu: 1578/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 24/04/2019
24/04/2019
Triển khai Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Ký hiệu: 1556/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 23/04/2019
23/04/2019
Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Ký hiệu: 618/QĐ-BTC - Ngày ban hành: 10/04/2019
09/04/2019
Triển khai chế độ mới, tổng hợp tháng 03 năm 2019
Ký hiệu: 1304/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 09/04/2019
09/04/2019
Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ký hiệu: 1363/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 08/04/2019
08/04/2019
Triển khai, thực hiện NQ số 07/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 của HĐND tỉnh
Ký hiệu: 3061/UBND-VP - Ngày ban hành: 04/04/2019
04/04/2019
Triển khai Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ký hiệu: 1235/STC-QLNS - Ngày ban hành: 01/04/2019
01/04/2019
V.v sử dụng ứng dụng công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Ký hiệu: 1688/STNMT-TTCNTT - Ngày ban hành: 26/03/2019
26/03/2019
V/v: Triển khai thực hiện công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/03/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018.
Ký hiệu: 1145/STC-QLNS - Ngày ban hành: 26/03/2019
26/03/2019
V/v Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC
Ký hiệu: 1082/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 19/03/2019
19/03/2019
Ban hành Đề cương báo cáo tình hình thực hiện phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
Ký hiệu: 593/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 15/03/2019
15/03/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, BQL dự án sử dụng vốn NS NN
Ký hiệu: 06/2019/TT-BTC - Ngày ban hành: 15/03/2019
28/01/2019
Nghị định Quy dịnh về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Ký hiệu: 09/2019/NĐ-CP - Ngày ban hành: 12/03/2019
24/01/2019
Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 01 và tháng 02 năm 2019.
Ký hiệu: 864/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 06/03/2019
06/03/2019
V/v:triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước
Ký hiệu: 368/SGDĐT-KHTC - Ngày ban hành: 26/02/2019
26/02/2019
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
Ký hiệu: 391/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 25/02/2019
25/02/2019
Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật
Ký hiệu: 691/STC-QLNS - Ngày ban hành: 20/02/2019
20/02/2019
Triển khai thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
Ký hiệu: 640/STC-QLNS - Ngày ban hành: 15/02/2019
15/02/2019
Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại sở giao dịch chứng khoán và TT lưu ký chứng khoán VN
Ký hiệu: 127/2018/TT-BTC - Ngày ban hành: 15/02/2019
27/12/2018
Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán VN
Ký hiệu: 128/2018/TT-BTC - Ngày ban hành: 15/02/2019
27/12/2018
V/v Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019-2020(lần 2).
Ký hiệu: 613/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 13/02/2019
13/02/2019
Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025
Ký hiệu: 126/2018/TT-BTC - Ngày ban hành: 11/02/2019
26/12/2018
Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Ký hiệu: 165/2018/NĐ-CP - Ngày ban hành: 10/02/2019
24/12/2018
Báo cáo công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường trước và trong Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Ký hiệu: 608/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 07/02/2019
07/02/2019
Hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
Ký hiệu: 122/2018/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/02/2019
14/12/2018
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BTC kỳ 2014-2018
Ký hiệu: 190/QĐ-BTC - Ngày ban hành: 29/01/2019
29/01/2019
Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
Ký hiệu: 30/2018/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 29/01/2019
29/01/2019
Về việc thự chiện thoái vối nhá nước tại các doanh nghiệp có vốn có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
Ký hiệu: 461/STC-TCDN - Ngày ban hành: 29/01/2019
29/01/2019
Triển khai Thông tư số 110/2018/TT-BTC và Thông tư số 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 483/STC-QLNS - Ngày ban hành: 29/01/2019
29/01/2019
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ký hiệu: 469/STC-TCDN - Ngày ban hành: 28/01/2019
28/01/2019
Triển khai thực hiện Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về Quy định chế độ báo cáo giá thị trường
Ký hiệu: 466/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 28/01/2019
28/01/2019
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ký hiệu: 469/STC-TCDN - Ngày ban hành: 28/01/2019
28/01/2019
Báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập (lần 2).
Ký hiệu: 486/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 28/01/2019
28/01/2019
Triển khai TT số 127/2018/TT-BTC và Thông tư số 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 404/STC-QLNS - Ngày ban hành: 24/01/2019
24/01/2019
quy định về chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019
Ký hiệu: 119/2018/TT-BTC - Ngày ban hành: 20/01/2019
05/12/2018
Triển khai Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính
Ký hiệu: 303/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 17/01/2019
17/01/2019
Đề nghị báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập
Ký hiệu: 168/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 16/01/2019
16/01/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ký hiệu: 117/2018/TT-BTC - Ngày ban hành: 15/01/2019
28/11/2018
Triển khai thực hiện Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
Ký hiệu: 203/STC-QLNS - Ngày ban hành: 14/01/2019
14/01/2019
triển khai Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ
Ký hiệu: 171/UBND-VP - Ngày ban hành: 10/01/2019
10/01/2019
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với 851 mẫu tang vật trong các gói tang vật ký gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh (lần 2)
Ký hiệu: 04/TB-STC - Ngày ban hành: 10/01/2019
10/01/2019
Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh BRVT
Ký hiệu: 42/2018/NQ-HĐND - Ngày ban hành: 08/01/2019
08/01/2019
Hỗ trợ kinh phí chi trợ cấp thôi việc, nghỉ việc trên địa bàn huyện Châu Đức năm 2018
Ký hiệu: 127/STC-QLNS - Ngày ban hành: 08/01/2019
08/01/2019
Danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BTC năm 2018
Ký hiệu: 71/QĐ-BTC - Ngày ban hành: 07/01/2019
07/01/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018
Ký hiệu: 08/TB-SXD - Ngày ban hành: 05/01/2019
05/01/2019
Triển khai, thực hiện Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh BR-VT
Ký hiệu: 44/STC-QLGCS - Ngày ban hành: 04/01/2019
04/01/2019
Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 11 và 12 năm 2018.
Ký hiệu: 30/STC-TCHCSN - Ngày ban hành: 03/01/2019
03/01/2019
Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh BRVT
Ký hiệu: 33/2018/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 01/01/2019
21/12/2018
Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
Ký hiệu: 113/2018/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/01/2019
15/11/2018
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2018
Ký hiệu: 31/2018/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 01/01/2019
21/12/2018
Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ký hiệu: 3676/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 01/01/2019
25/12/2018
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
Ký hiệu: 31/2018/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 01/01/2019
21/12/2018
quy định thanh toán chi phí tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư
Ký hiệu: 104/2018/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/01/2019
14/11/2018
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển
Ký hiệu: 105/2018/TT-BTC - Ngày ban hành: 01/01/2019
15/11/2018
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Ký hiệu: 35/2018/QH14 - Ngày ban hành: 01/01/2019
20/11/2018
Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2019
Ký hiệu: 31/2018/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 01/01/2019
21/12/2018
Tên dự thảo Ngày dự thảo
3019/STC-QLGCS&TCDN góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021
10/08/2020
3020/STC-QLGCS&TCDN dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021
10/08/2020
833/STC-QLGCS&TCDN Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
16/03/2020
230/STC-QLGCS&TCDN đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
20/01/2020
34/STC-TCHCSN Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải
08/01/2020
5182/STC-QLGCS Dự thảo Quyết định Quy định tỷ lệ phần trăm(%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
31/12/2019
5046/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2020
27/12/2019
11854/UBND-VP Chuẩn bị công tác tổ chức và trợ cấp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
22/11/2019
4321/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 (lần 2).
14/11/2019
4432/STC-QLGCS đôn đốc có ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020 (Lần 2).
14/11/2019
4048/STC-TCHCSN Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính
23/10/2019
3978/STC-QLGCS ngày 18/10/2019 về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020
22/10/2019
3978/STC-QLGCS góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020.
21/10/2019
3984/STC-QLGCS dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020
21/10/2019
3818/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh(lần 2)
09/10/2019
3757/STC-QLNS Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
04/10/2019
3505/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tở trình và dự thảo Quyết định Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh
24/09/2019
3333/STC-QLNS góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg về ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội
05/09/2019
3217/STC-QLGCS đề nghị góp ý kết quả sắp xếp xe ô tô công tác và xe ô tô chuyên dùng
28/08/2019
7608/UBND-VP tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân
21/08/2019
2859/STC-QLGCS đề nghị góp ý dự thảo Thông tư tính hao mòn TS kết cấu hạ tầng giao thông
07/08/2019
2618/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
18/07/2019
2645/STC-QLGCS đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng y tế
18/07/2019
2644/STC-QLGCS góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
18/07/2019
2279/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
25/06/2019
2016/STC-TCDN đề nghị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về dự thảo Tờ trình và dự thảo QĐ quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả
10/06/2019
2077/STC-TCHCSN Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
10/06/2019
2085/STC-QLNS Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.
10/06/2019
1886/STC-QLGCS đề nghị góp ý dự thảo tờ trình CP và dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 167/2017/NĐ-CP
30/05/2019
1991/STC-QLGCS đề nghị góp ý kết quả sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác
30/05/2019
1753/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
22/05/2019
1753/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
22/05/2019
1840/STC-QLNS Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.
20/05/2019
1442/STC-TCHCSN V/v góp ý hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
06/05/2019
1623/STC-QLGCS đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 23
06/05/2019
1485/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
03/05/2019
600/STC-TCHCSN V/v Góp ý hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
20/03/2019
738/STC-TCHCSN Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính.
20/03/2019
738/STC-TCHCSN về việc Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính
22/02/2019
556/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
31/01/2019
569/STC-TCHCSN Góp ý hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
31/01/2019
4978/STC-QLGCS góp ý giá đất thị trường xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2019
21/01/2019
273/STC-QLGCS Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
17/01/2019

Thẩm định giá đất

Nội dung Hiệu lực Tệp
chuyển trả hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích 41.807,9m2 đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến thủy sản mở rộng của Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Hoàng Cầm 20/07/2020
79/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường nối từ DDT đến đường Quảng Phú - Phước An, huyện Châu Đức 15/07/2020
78/STC-HĐTĐGĐCT
chuyển trả phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Hải Lâm - Bàu Trứ, đoạn qua xã Tam Phước, huyện Long Điền 14/07/2020
76/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Đường Thống Nhất nối dài tại phường 1, phường 3, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. 19/06/2020
63/STC-HĐTĐGĐCT
chuyển trả hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường quy hoạch 8A chợ Mỹ Thạnh nối dài (từ đường A đến đường B), phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ 06/05/2020
36/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải (Đại Thành 9,5ha), huyện Đất Đỏ. 25/03/2020
25/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất khi được gia hạn thời gian thuê đất thường mại, dịch vụ để đầu tư dự án Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng – Vũng Tàu Pearl của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh. 24/03/2020
23/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất có diện tích 1.8766.6m2 tại P Long Hương TPBR 24/03/2020
24/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để bồi thường khi thu hồi đất bổ sung đối với hộ bà Lê Thị Hai (thi hành Bản án số 35/2018/HC-ST ngày 05/5/2018 của Tòa án nhân dân Tỉnh). 23/03/2020
21/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền trả tiền thuê đất hàng năm dự án Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Phát triển kinh tế Giao Châu. 23/03/2020
22/STC-HĐTĐGĐCT
Chuyển trả hồ sơ thẩm định phương án giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án: Khách sạn Golf Bà Rịa, siêu thị thương mại của Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh tại Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa 17/03/2020
17/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân có đất dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường quy hoạch số 2, thị trấn Đất Đỏ 17/03/2020
20/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính đối với khu đất có diện tích 43.453,5 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ thuộc dự án Khu du lịch Thùy Dương mở rộng của Công ty Cổ phần May Xây dựng Huy Hoàng. 17/03/2020
19/STC-HĐTĐGĐCT
Chuyển trả hồ sơ thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất lô đất có diện tích 1.876,6 m2 tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa (lần 2) 16/03/2020
15/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (bà Nguyễn Thị Bích Ngọc) để thực hiện dự án Nâng cấp đê Hải Đăng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu (lần 2) 16/03/2020
16/STC-HĐTĐGĐCT
Chuyển trả hồ sơ phương án giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá QSD đất và tài sản trên đất khu đất có diện tích 806,3m2 tại huyện Côn Đảo 16/03/2020
18/STC-HĐTĐGĐCT
Chuyển trả hồ sơ thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất lô đất có diện tích 1.876,6 m2 tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa 05/03/2020
14/STC-HĐTĐGĐCT
hẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 3) Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân tại phường 12, thành phố Vũng Tàu của Công ty cổ phần Bất động sản Đông Dương (lần 2) 02/03/2020
12/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường về đất đối với hộ bà Trần Mai Trinh theo Bản án số 78/2018/HC-ST ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thuộc dự án Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (phần mở rộng – giai đoạn 2) 02/03/2020
13/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền giao đất cho Doanh nghiệp Tư nhân Kinh doanh Khu Du lịch và Khách sạn Cam Ly đầu tư xây dựng: Khu biệt thự Osaka – Hồ Tràm ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 25/02/2020
11/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy của Công ty TNHH The Forest City tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc 19/02/2020
09/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định phương án giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 7.721,9 m2 tại trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo 17/02/2020
08/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định phương án giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 8.259,6 m2 đất tại huyện Côn Đảo 17/02/2020
07/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định giá đất cụ thể về phương án giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất có diện tích 17.347.3m2 tại Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo 17/02/2020
06/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến ống truyền tải nước và nhà máy nươc Tóc Tiên 2, xã Tóc Tiên và xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ Mỹ 20/01/2020
05//STC-HĐTĐGĐCT
chuyển trả hồ sơ phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm đối với dự án: Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng tại thị xã Phú Mỹ (diện tích 3.802.170,5m2) 07/01/2020
03/STC-HĐTĐGĐCT
chuyển trả hồ sơ phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất hàng năm...dự án Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng (dt 55.012,7m2) thị xã Phú Mỹ 06/01/2020
02/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân tại phường 12, thành phố Vũng Tàu của Công ty CP đầu tư Bất động sản Đông Dương (đợt 2) 30/12/2019
166/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất Dự án Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu của Công ty cổ phần Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/12/2019
165/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 3) Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân tại phường 12, thành phố Vũng Tàu của Công ty cổ phần Bất động sản Đông Dương 30/12/2019
164/STC-HĐTĐGĐCT
chuyển trả phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp đê Hải Đăng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu 30/12/2019
167/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường thực hiện dự án: Đường sau trường tiểu học Nguyễn Du, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. 25/12/2019
160/STC-HĐTĐGĐCT
chuyển trả phương án giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy của Công ty TNHH The Forest City tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc 25/12/2019
162/STC-HĐTĐGĐCT
chuyển trả hồ sơ thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường thực hiện dự án: Đường quy hoạch 8A chợ Mỹ Thạnh nối dài (từ đường A đến đường B), phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. 25/12/2019
159/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường đi Thị đội (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Tôn Thất Tùng), phường Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ. 25/12/2019
161/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường D3 đường bên cạnh trường Hồng Lam (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường N7), phường Phú Mỹ thị xã Phú Mỹ. 25/12/2019
163/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường quy hoạch N9, khu quy hoạch A3, đô thị mới Phú Mỹ (từ đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao đến B1-Conac), phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (lần 2) 24/12/2019
158/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định giá đất cụ thể để bồi thường dự án Lô K, huyện Côn Đảo 23/12/2019
157/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường đối với phần diện tích còn lại chưa lập phương án bồi thường của dự án Cải tạo, mở rộng đường ven biển (đoạn từ cầu Cửa Lấp đến Ngã 3 Lò Vôi), xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền 20/12/2019
156/STC-HĐTĐGĐCT
chuyển trả hồ sơ thẩm định phương án giá đất cụ thể dự án: Đường bên cạnh trường tiểu học Nguyễn Huệ (đoạn 1 QL 51 - Đường đôi 26,5ha; đoạn 2 trường THCS Phan Bội Châu - Đường khu hạ tầng mở rộng 26,5ha), phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. 17/12/2019
155/STC-HĐTĐGĐCT
20191217_114632_SA_BB hop HD ngay 13.12.2019 (du an (BT) Duong ben canh truong tieu hoc Nguyen Hue).PDF
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông tỉnh, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa (lần 2) 16/12/2019
154/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa 16/12/2019
153/STC-HĐTĐGĐCT
Ý kiến thẩm định phương án giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất có diện tích 40.673,8m2 tại phường Thắng Tam, TPVT 12/12/2019
152/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường 328 đoạn Phước Tân – Phước Bửu – Hồ Tràm (đoạn 1 xã Phước Tân), huyện Xuyên Mộc 09/12/2019
151/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Phần mở rộng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Công viên 30/4, tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa (lần 2) 09/12/2019
150/STC-HĐTĐGĐCT
thẩm định phương án giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất 20.040,1m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ 06/12/2019
149/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án dự án Trường Tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu 03/12/2019
148/STC-HĐTĐGĐCT
Ý kiến thẩm định phương án giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất có diện tích 8.479,7m2 tại phường 11, TpVT 03/12/2019
147/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định phương án giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá khu đất 13.547,5m2 đất tại trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo (thuê đất trả tiền một lần) 02/12/2019
145/STC-HĐTĐGĐCT
Thẩm định phương án giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 12.195,4 m2 tại trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo 02/12/2019
146/HĐTĐGT

© 2020 - Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu