Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Bảng ngân sách dành cho công dân 2024202430/11/2023bantaichinhcongdan2024.docx
2Bảng ngân sách dành cho công dân 2023202305/12/2022bantaichinhcongdan2023.docx
3Bảng ngân sách dành cho công dân 2022202213/01/2022Bantaichinhcongdan2022.docx
4Bảng ngân sách dành cho công dân 2021202113/12/2020Bantaichinhcongdan2021.pdf
5Bảng ngân sách dành cho công dân 2020202013/12/2019BCTaichinhcongdan2022_11_11.pdf