Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022202221/12/20233691_QD-UBND_21122023-signed.pdf
2Phụ lục báo cáo thuyết minh công khai số liệu tổng quyết toán NS tỉnh năm 2022202221/12/2023PhulucBCThuyetminhcongkhaitongquyettoannam2022.pdf
3Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán ngân sách tỉnh năm 2021202127/12/2022BC_thuyetminh_QT_NSNN_2022.pdf
4Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán ngân sách tỉnh năm 2020202030/09/2021BC_thuyetminh_QT_NSNN_2021.pdf
5Báo cáo thuyết minh tổng quyết toán ngân sách tỉnh năm 2019201930/09/2020BC_thuyetminh_QT_NSNN_2020.pdf