Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

Thông tin hỗ trợ công dân

Người hỗ trợ: Vũ Thị Hồng Dịu
   0941.867.286 
Email: diuvth@sotc.baria-vungtau.gov.vn

Quản trị site: Huỳnh Minh Tâm
  0909.434 565
Email quản trị: tamhm@sotc.baria-vungtau.gov.vn
Thiết kế và phát triển bởi SoTC