Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022202368/CK-NSNN3691/QĐ-UBND21/12/2023
2Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2022202367/CK-NSNN3691/QĐ-UBND21/12/2023
3Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022202366/CK-NSNN3691/QĐ-UBND21/12/2023
4Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022202365/CK-NSNN3691/QĐ-UBND21/12/2023
5Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022202364/CK-NSNN3691/QĐ-UBND21/12/2023
6Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2022202363/CK-NSNN3691/QĐ-UBND21/12/2023
7Cân đối ngân sách địa phương năm 2022202362/CK-NSNN3691/QĐ-UBND21/12/2023
8Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021202268/CK-NSNN3955/QĐ-UBND26/12/2022
9Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2021202267/CK-NSNN3955/QĐ-UBND26/12/2022
10Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021202266/CK-NSNN3955/QĐ-UBND26/12/2022