Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu202302/CKNS-BC3415/UBND-VP29/03/2023
2Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu202302/CKNS-BC3415/UBND-VP29/03/2023