Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023202461/CK-NSNN08/BC-STC12/01/2024
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023202460/CK-NSNN08/BC-STC12/01/2024
3Cân đối ngân sách địa phương năm 2023202459/CK-NSNN08/BC-STC12/01/2024
4Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023202361/CK-NSNN429/BC-STC30/11/2023
5Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023202360/CK-NSNN429/BC-STC30/11/2023
6Cân đối ngân sách địa phương năm 2023202359/CK-NSNN429/BC-STC30/11/2023
7Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023202361/CK-NSNN291/BC-STC05/10/2023
8Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023202360/CK-NSNN291/BC-STC05/10/2023
9Cân đối ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2023202359/CK-NSNN291/BC-STC05/10/2023
10Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2023202361/CK-NSNN187/BC-STC07/07/2023