Sở Tài chính    Quyết toán ngân sách
Kéo cột vào đây để group
STTTên báo cáo
Năm báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1Quyết toán thu chi nguồn ngân sách, nguồn khác năm 20222022Biểu 4108/QĐ-STC17/08/2022
2Quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu 4108/QĐ-STC25/10/2021
3Quyết toán thu chi nguồn ngân sách, nguồn khác năm 20202020Biểu 497/QĐ-STC11/09/2020