Danh sách câu hỏi
Tôi công tác ở UBND phường Long Hương gần 4 năm và đã nghĩ hơn 7 tháng vẫn chưa có tiền hỗ trợ nghĩ việc. Cho tôi hỏi khi nào có tiền trợ cấp nghĩ việc?. Tôi đã liên hệ với phòng tài chính phường Long Hương họ trả lời đã làm hồ sơ và chờ duyệt chi. Tui thấy thời gian tôi nghĩ cung đã lâu mà vẫn chưa có tiền trợ cấp thôi việc. Tôi chân thành cám ơn!!!
Gửi bởi: Trần Hoàng Linh
Ngày gửi: 25/01/2019 6:25:15 CH
Gửi bởi: Lê Thị Kim Huyền – Hội người mù tỉnh BR-VT
Ngày gửi: 10/06/2018 2:53:38 CH
Gửi bởi: Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Trường MN Long Hương – Thành phố Bà Rịa.
Ngày gửi: 13/04/2018 2:53:38 CH
Gửi bởi: Nguyễn Thanh Thiện – Trường TH Chu Văn An – Thị xã Phú Mỹ.
Ngày gửi: 28/03/2018 2:53:38 CH
Gửi bởi: Phạm Thị Duyên – Trường mầm non Trúc Xanh – huyện Châu Đức
Ngày gửi: 20/03/2018 2:53:38 CH
Gửi bởi: Trường Mẫu giáo Hoà Hưng huyện Xuyên Mộc
Ngày gửi: 23/06/2017 2:53:38 CH