Danh sách câu hỏi
Ngày 25/12/2019 Sở tài chính có ra Công văn số 5075/STC-QLNS về việc hướng dẫn thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Vậy đối với đơn vị sự nghiệp đang hợp đồng kế toán trong chỉ tiêu biên chế còn trống, có cần phải thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán hay không? Nếu không, tiền lương của nhân viên kế toán hợp đồng trả như thế nào và ghi nhận trong NDKT là 6051- Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng hay 6757-Thuê lao động trong nước (Theo thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính)? Mong sớm nhận được câu trả lời. Trân trọng
Gửi bởi: Phạm Công Lương
Ngày gửi: 03/03/2020 4:25:54 CH
Ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND Về việc giao số người làm việc hưởng lương từ Ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp Khoa học-Công nghệ, sự nghiệp văn hóa-Thể thau-Du lịch và sự nghiệp khác. Theo đó tỉnh giao số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 2.273 chỉ tiêu, bao gồm: 1.575 viên chức; 640 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vÀ 58 chỉ tiêu chuyển sang thực hiện hình thức thuê khoán dịch vụ Tại Điều 2 của Quyết định 1475/QĐ-UBND tỉnh có giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện hình thức thuê khoán dịch vụ Đơn vị chúng tôi là Ban quản lý các khu du lịch huyện Xuyên mộc được giao tổng số 23 chỉ tiêu, trong đó giao 20 viên chức; 01 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP hiện có và 02 chỉ tiêu chuyển sang thực hiện hình thức khoán dịch vụ. Kính đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn để đơn vị thực hiện. Xin trân trọng cám ơn !
Gửi bởi: Lâm Quang Dũng
Ngày gửi: 11/09/2019 10:23:47 SA
Tôi công tác ở UBND phường Long Hương gần 4 năm và đã nghỉ hơn 7 tháng vẫn chưa có tiền hỗ trợ nghỉ việc. Cho tôi hỏi khi nào có tiền trợ cấp nghỉ việc? Tôi đã liên hệ với phòng tài chính phường Long Hương họ trả lời đã làm hồ sơ và chờ duyệt chi. Tui thấy thời gian tôi nghỉ cũng đã lâu mà vẫn chưa có tiền trợ cấp thôi việc...
Gửi bởi: Trần Hoàng Linh
Ngày gửi: 29/07/2019 3:08:10 CH
Tôi công tác ở UBND phường Long Hương gần 4 năm và đã nghĩ hơn 7 tháng vẫn chưa có tiền hỗ trợ nghĩ việc. Cho tôi hỏi khi nào có tiền trợ cấp nghĩ việc?. Tôi đã liên hệ với phòng tài chính phường Long Hương họ trả lời đã làm hồ sơ và chờ duyệt chi. Tui thấy thời gian tôi nghĩ cung đã lâu mà vẫn chưa có tiền trợ cấp thôi việc. Tôi chân thành cám ơn!!!
Gửi bởi: Trần Hoàng Linh
Ngày gửi: 25/01/2019 6:25:15 CH
Gửi bởi: Lê Thị Kim Huyền – Hội người mù tỉnh BR-VT
Ngày gửi: 10/06/2018 2:53:38 CH
Gửi bởi: Nguyễn Thị Tuyết Hằng – Trường MN Long Hương – Thành phố Bà Rịa.
Ngày gửi: 13/04/2018 2:53:38 CH
Gửi bởi: Nguyễn Thanh Thiện – Trường TH Chu Văn An – Thị xã Phú Mỹ.
Ngày gửi: 28/03/2018 2:53:38 CH
Gửi bởi: Phạm Thị Duyên – Trường mầm non Trúc Xanh – huyện Châu Đức
Ngày gửi: 20/03/2018 2:53:38 CH